Магичният свят на Зайн

Често срещано схващане катагоризира магията като техники, използвани за измама на хора. Маговете лъжат, заблуждавайки публиката си. Но какво всъщност е магията? Магията е удивителна форма на изкуство, празник на невъзможните неща, като по този начин тя може да мотивира публиката да погледне отвъд границите Read More …